*

Želite uresničiti svojo

idejo s socialnim

vplivom?

Program Aspire Track odpravlja ovire za vstop na trg z razvijanjem temeljnih spretnosti in znanj, ki jih potrebujete za naslednji korak na poti socialnega podjetništva v Evropi.

Solutions Fund Image_9.jpg

Naš program

*

Aspire Track je intenzivni spletni program za pospeševanje socialnega podjetništva, ki vključuje sklop modulov usposabljanj in delavnic, ki jih vodijo strokovnjaki z izkušnjami na področju poslovnega razvoja, digitalnih veščin in merjenja vpliva. V osmih tednih boste izboljšali svoja poslovna in digitalna znanja ter okrepili kompetence, potrebne za doseganje vpliva.

Osemtedensko usposabljanje s skupino drugih podjetnikov na začetku kariere je intenziven in navdihujoč izziv. Skupaj si bomo prizadevali za reševanje pomembnih družbenih in okoljskih problemov 21. stoletja. V dveh mesecih bomo ideje razvili v socialna podjetja.

*

1. Uvajanje in predstavitev socialnega podjetništva
V prvem tednu bodo udeleženci seznanjeni z elementi in organizacijo programa, glavna tema pa bodo ključni koncepti socialnega podjetništva.

*

2. Vrednote in trajnostne rešitve
V ospredju bodo obstoječe rešitve udeležencev in družbene vrednote, ki spodbujajo njihove ideje, udeleženci pa bodo pridobili znanje o trajnostnem poslovanju v povezavi s širšim kontekstom ciljev trajnostnega razvoja.

*

3. Priložnosti za socialno podjetniško poslovanje 
V tem modulu bodo obravnavane teme o ustvarjanju socialne vrednosti podjetja, pri čemer se bo razpravljalo o vlogi inovacij pri reševanju družbenih in okoljskih problemov s pristopom, osredotočenim na stranke.

*

5. Poslovno načrtovanje
Osredotočeno na zagotavljanje znanja o pravnih vprašanjih, financiranju in zbiranju sredstev za mlada socialna podjetja s ciljem, da pripravite svoj prvi poslovni načrt.

*

7. Pitching
Poglobljena obravnava najboljših praks pitchinga s koraki za zagotovitev najboljše možne predstavitve. To vam bo pomagalo pri mreženju in pripravi na končno predstavitev ob koncu vaše poti v Social Tides.

*

4. Prototipiranje vpliva
Raziskovanje in oblikovanje prototipa z vidika vpliva ter iskanje priložnosti za trajnostno rast produkta in podjetja.

*

6. Tehnologija in komunikacija
Odkrijte tehnološke rešitve, ki lahko izboljšajo različne faze delovanja socialnega podjetja: oblikovanje, sodelovanje, vodenje projektov, avtomatizacija procesov.

*

8. Impact forward
Celodnevni dogodek, na katerem boste spoznali ekosistem Impact in na katerem bodo udeleženci predstavili svojo končno predstavitev ter napredek, ki so ga dosegli s sodelovanjem.

Ta program se osredotoča na odpravljanje ovir za vstop na trg z razvijanjem temeljnih spretnosti in znanj, potrebnih za naslednji korak na vaši poti socialnega podjetništva.

 

VESELIMO SE SODELOVANJA Z VAMI

*

Naši predavatelji 

Mirjana Ivanuša-Bezjak_foto.jpg
Miro Mihec.png
Marta Turk.png

Mirjana Ivanuša-Bezjak

awe_grow_10_petra bališ.png

Miro Mihec

Marta Turk

tamara-cropped (1).jpg

Petra Bališ

Tamara Turk

Sem upravičenec?

Administrativni pogoji

Merila za izbor

  • ​​Stari ste več kot 18 let

  • Skladno s predpisi lahko delate in ustanovite podjetje v matični državi

  • Za prejem denarne pomoči lahko predložite osebni dokument, dokazilo o prebivališču in preverjene podatke o bančnem računu

  • Na tej stopnji se lahko prijavijo posamezniki s sedežem v Franciji, Nemčiji, Italiji, na Poljskem, v Sloveniji in Španiji

  • Vaša ideja mora biti namenjena vsaj eni evropski državi

  • Motivacija: Iščemo kandidate, ki se zavedajo lastnega potenciala; posameznike, ki svoje predhodne izobraževalne, poklicne ali osebne izkušnje vidijo kot del svoje poti socialnega podjetništva.

  • Ambicioznost: Kandidati za Social Tides morajo biti sposobni jasno predstaviti svojo idejo in vizijo, zakaj je pomembna in kako bo pripomogla k pozitivni spremembi družbenega problema.

  • Izvedljivost: Vaš predlog mora biti realističen v obsegu in pristopu. Iščemo obetavne projekte, ki so dobro opredeljeni in bi lahko imeli največ koristi od našega programa.

  • Povezava: V prijavi morate navesti osebno povezavo z izzivom, ki ga želite rešiti. Iščemo posameznike, ki delajo s svojimi skupnostmi in v njihovem imenu.

Slovenija

Faza 1

Odprte prijave

Vsi zainteresirani socialni podjetniki so vabljeni, da od 29. avgusta do 23. septembra 2022 predložijo svoje ideje in rešitve.

Faza 2

Faza 3

Faza 4

Začetek programa!

 

Dvomesečni program se začne 31. oktobra in traja do 22. decembra.

Objava rezultatov

Rezultati bodo objavljeni v zadnjem tednu oktobra.

Izbor

Kandidati, katerih zamisli najbolje ustrezajo merilom, se bodo predstavili žiriji.

FRANCIJA

obdobje prijave

zaprte

obdobje poteka programa:

5. september - 28. oktober 2022

SLOVENIA

obdobje prijave
zaprte

obdobje poteka programa:

31.oktober -
22. december 2022

POLJSKA

obdobje prijave:

bo objavljeno

obdobje poteka programa:
februar / marec
2023

ITALIJA

 obdobje prijave:

bo objavljeno

obdobje poteka programa:
maj / junij
2023

ŠPANIJA

obdobje prijave:

bo objavljeno

obdobje poteka programa:
oktober / november 2023

*

Ste pripravljeni
uresničiti svojo idejo?