top of page

*

Želite uresničiti svojo

idejo s socialnim

vplivom?

Program Aspire Track odpravlja ovire za vstop na trg z razvijanjem temeljnih spretnosti in znanj, ki jih potrebujete za naslednji korak na poti socialnega podjetništva v Evropi.

Solutions Fund Image_9.jpg

Naš program

*

Aspire Track je intenzivni spletni program za pospeševanje socialnega podjetništva, ki vključuje sklop modulov usposabljanj in delavnic, ki jih vodijo strokovnjaki z izkušnjami na področju poslovnega razvoja, digitalnih veščin in merjenja vpliva. V osmih tednih boste izboljšali svoja poslovna in digitalna znanja ter okrepili kompetence, potrebne za doseganje vpliva.

Osemtedensko usposabljanje s skupino drugih podjetnikov na začetku kariere je intenziven in navdihujoč izziv. Skupaj si bomo prizadevali za reševanje pomembnih družbenih in okoljskih problemov 21. stoletja. V dveh mesecih bomo ideje razvili v socialna podjetja.

Ta program se osredotoča na odpravljanje ovir za vstop na trg z razvijanjem temeljnih spretnosti in znanj, potrebnih za naslednji korak na vaši poti socialnega podjetništva.

 

VESELIMO SE SODELOVANJA Z VAMI

1. Uvajanje in predstavitev socialnega podjetništva
V prvem tednu bodo udeleženci seznanjeni z elementi in organizacijo programa, glavna tema pa bodo ključni koncepti socialnega podjetništva.

*

1. Uvajanje in predstavitev socialnega podjetništva
V prvem tednu bodo udeleženci seznanjeni z elementi in organizacijo programa, glavna tema pa bodo ključni koncepti socialnega podjetništva.

*

2. Vrednote in trajnostne rešitve
V ospredju bodo obstoječe rešitve udeležencev in družbene vrednote, ki spodbujajo njihove ideje, udeleženci pa bodo pridobili znanje o trajnostnem poslovanju v povezavi s širšim kontekstom ciljev trajnostnega razvoja.

*

3. Priložnosti za socialno podjetniško poslovanje 
V tem modulu bodo obravnavane teme o ustvarjanju socialne vrednosti podjetja, pri čemer se bo razpravljalo o vlogi inovacij pri reševanju družbenih in okoljskih problemov s pristopom, osredotočenim na stranke.

*

4. Prototipiranje vpliva
Raziskovanje in oblikovanje prototipa z vidika vpliva ter iskanje priložnosti za trajnostno rast produkta in podjetja.

*

5. Poslovno načrtovanje
Osredotočeno na zagotavljanje znanja o pravnih vprašanjih, financiranju in zbiranju sredstev za mlada socialna podjetja s ciljem, da pripravite svoj prvi poslovni načrt.

*

7. Pitching
Poglobljena obravnava najboljših praks pitchinga s koraki za zagotovitev najboljše možne predstavitve. To vam bo pomagalo pri mreženju in pripravi na končno predstavitev ob koncu vaše poti v Social Tides.

*

6. Tehnologija in komunikacija
Odkrijte tehnološke rešitve, ki lahko izboljšajo različne faze delovanja socialnega podjetja: oblikovanje, sodelovanje, vodenje projektov, avtomatizacija procesov.

*

8. Impact forward
Celodnevni dogodek, na katerem boste spoznali ekosistem Impact in na katerem bodo udeleženci predstavili svojo končno predstavitev ter napredek, ki so ga dosegli s sodelovanjem.

Sem upravičenec?

Administrativni pogoji

Merila za izbor

  • ​​Stari ste več kot 18 let

  • Skladno s predpisi lahko delate in ustanovite podjetje v matični državi

  • Za prejem denarne pomoči lahko predložite osebni dokument, dokazilo o prebivališču in preverjene podatke o bančnem računu

  • Na tej stopnji se lahko prijavijo posamezniki s sedežem v Franciji, Nemčiji, Italiji, na Poljskem, v Sloveniji in Španiji

  • Vaša ideja mora biti namenjena vsaj eni evropski državi

  • Motivacija: Iščemo kandidate, ki se zavedajo lastnega potenciala; posameznike, ki svoje predhodne izobraževalne, poklicne ali osebne izkušnje vidijo kot del svoje poti socialnega podjetništva.

  • Ambicioznost: Kandidati za Social Tides morajo biti sposobni jasno predstaviti svojo idejo in vizijo, zakaj je pomembna in kako bo pripomogla k pozitivni spremembi družbenega problema.

  • Izvedljivost: Vaš predlog mora biti realističen v obsegu in pristopu. Iščemo obetavne projekte, ki so dobro opredeljeni in bi lahko imeli največ koristi od našega programa.

  • Povezava: V prijavi morate navesti osebno povezavo z izzivom, ki ga želite rešiti. Iščemo posameznike, ki delajo s svojimi skupnostmi in v njihovem imenu.

Slovenija

1

Odprte prijave

Vsi zainteresirani socialni podjetniki so vabljeni, da od 29. avgusta do 23. septembra 2022 predložijo svoje ideje in rešitve.

Izbor

Kandidati, katerih zamisli najbolje ustrezajo merilom, se bodo predstavili žiriji.

2

Objava rezultatov

Rezultati bodo objavljeni v zadnjem tednu oktobra.

3

Program

begins

Finalists join the 8-week program. 

4

THE NETHERLANDS

application period
26 June - 4 Aug.

program period:

9 Oct. - 1 Dec.

ŠPANIJA

obdobje prijave:

bo objavljeno

obdobje poteka programa:
oktober / november 2023

ITALIJA

 obdobje prijave:

bo objavljeno

obdobje poteka programa:
maj / junij
2023

POLJSKA

obdobje prijave:

bo objavljeno

obdobje poteka programa:
februar / marec
2023

POLAND

application period:
9 Jan. - 2 Feb.

program period:
13 March - 5 May

GERMANY

application period
closed

program period:

22 Nov - 4 Feb

SLOVENIA

obdobje prijave
zaprte

obdobje poteka programa:

31.oktober -
22. december 2022

FRANCE

application period
closed

program period:

05 Sep -28 Oct

bottom of page